Erfbelasting besparen door te schenken

Schenking onder schuldigerkenning

Niemand wordt gelukkig van het idee dat bij overlijden een deel van zijn of haar vermogen zal moeten worden afgedragen aan de belastingdienst. In sommige gevallen kan de erfbelasting oplopen tot wel 40%. Je kunt de omvang van je nalatenschap – en daarmee de te betalen erfbelasting – echter beïnvloeden door het doen van schenkingen. Wil je tegelijkertijd liever zelf de beschikking houden over je (geschonken) vermogen, dan is de schenking onder schuldigerkenning wellicht een oplossing.

Bij een schenking onder schuldigerkenning schenk je een bedrag aan iemand die je dierbaar is, maar kom je overeen dat je het bedrag aan diegene schuldig blijft totdat je overlijdt. Je leent het geld in feite gelijk weer terug. Op papier – en dus voor de belastingdienst – verschuift jouw vermogen naar een ander, maar in de praktijk verandert er niets. Reden waarom dit ook wel een schenking op papier wordt genoemd.

Er zijn 2 belangrijke vereisten voor een succesvolle schenking onder schuldigerkenning:

  1. Leg de schenking onder schuldigerkenning vast in een notariële akte.

De wet bepaald dat een schenking die de strekking heeft om pas na overlijden te worden uitgevoerd bij notariële akte moet worden vastgelegd. Besluit je de schuld al bij leven daadwerkelijk te betalen (af te lossen), dan is een notariële akte niet vereist, maar ons advies is: neem het zekere voor het onzekere en leg de schenking onder schuldigerkenning vast in een notariële akte.

  1. Er dient een jaarlijkse rente van 6% over de schuld te worden betaald.

Je moet als schenker een rente van 6% per jaar betalen aan degene die het geld geschonken heeft gekregen en vervolgens weer aan je heeft uitgeleend. Het is verschuldigde rente over de lening. Het is belangrijk dat dit later (na overlijden) kan worden bewezen, dus bewaar jaarlijks een kopie van het bankafschrift waarop de renteboeking is te zien.

Er zijn 2 belangrijke belastingtechnische gevolgen waar rekening mee moet worden gehouden:

  1. Schenkbelasting

De ontvanger van de schenking dient de schenking op te geven bij de belastingdienst en hier schenkbelasting over te betalen indien het bedrag hoger is dan zijn of haar vrijstelling.

  1. Inkomstenbelasting

De ontvanger van de schenking krijgt dit geld wel degelijk op papier in zijn vermogen (box 3). Deze dient hier dus jaarlijks inkomstenbelasting over te betalen voor zover het heffingsvrij vermogen wordt overtroffen. De schenker mag de schuld van zijn of haar vermogen in box 3 in mindering brengen.