Alimentatie in tijden van Corona

De gevolgen van het coronavirus zijn enorm. De getroffen maatregelen gaan steeds verder, duren langer en grijpen diep in. Het zijn onzekere tijden waarin niemand weet hoe lang deze situatie nog zal duren. De economie wankelt en dat voelt men wellicht nu al in zijn of haar portemonnee. Veel ondernemers ervaren of vrezen een grote inkomensterugval. Ook werknemers kunnen directe financiële gevolgen ervaren door bijvoorbeeld een lager inkomen wegens arbeidstijdverkorting of zelfs het failliet gaan van de werkgever. Dit kan leiden tot moeilijkheden om de alimentatie te betalen. Wat kun je in dat geval doen?
Alimentatie wijzigen kan niet zomaar. Je hebt dit immers samen afgesproken of misschien zelfs door de rechter laten bepalen. Zo’n wederzijdse afspraak kun je niet zomaar eenzijdig aanpassen. Het allerbelangrijkste in een situatie als deze is dan ook overleg. Bespreek met je ex-partner de situatie, leg uit hoe jij er financieel voorstaat en vraag ook naar je ex-partner. Ook hij of zij kan er immers financieel op achteruit zijn gegaan. Breng elkaar op de hoogte en bespreek of en hoe het bedrag aan alimentatie kan worden aangepast.
Maar wat moet je doen als je er samen niet uit komt? Dat hangt af van uw situatie.
1. Indien de alimentatie is vastgesteld door de rechtbank.
Als de alimentatie is vastgelegd door de rechtbank in een beschikking, dan kan uw ex-partner de alimentatie innen via instanties, zoals de deurwaarder of het LBIO als u besluit te stoppen met betalen. De instanties tonen vooralsnog geen coulance en zullen je een beperkte termijn geven om tot betaling over te gaan. Ga je hier niet vrijwillig toe over, dan kunnen ze beslag leggen op bijvoorbeeld je inkomen, uitkering of bankrekening. Zo zal de betaling van de alimentatie worden afgedwongen.
Wat je in dat geval kan doen is een procedure bij de rechtbank starten. Je vraagt de rechter dan om de alimentatie te wijzigen omdat jouw omstandigheden zijn gewijzigd. Het moet dan wel gaan om een significante wijziging. Een inkomensdaling over de periode van één, dan wel twee maanden rechtvaardigt niet zo’n procedure. Wij raden het enkel aan om zo’n procedure te starten als het je verwachting is dat je inkomen voor langere tijd verminderd zal zijn.
2. Indien de alimentatie zonder tussenkomst van de rechtbank is afgesproken.
Ook hier geldt dat je de alimentatie niet zomaar (eenzijdig) mag wijzigen. Uw ex-partner kan echter in dit geval geen deurwaarder of andere instantie inschakelen om de alimentatie te innen. Daar waar de gevolgen in het vorige geval vooral lagen bij de alimentatieplichtige kunnen de gevolgen in dit geval vooral liggen bij de alimentatiegerechtigde. Stopt u met betalen of vermindert u het bedrag, dan zal uw ex-partner naar de rechtbank moeten stappen om alsnog de eerder gemaakte afspraken te laten vastleggen in een beschikking. In deze procedure kunt u dan aangeven dat uw omstandigheden zijn gewijzigd en alsnog aanpassing van de oorspronkelijke afspraak vragen.