Corona-maatregelen en de omgangsregeling

 

De ingevoerde maatregelen tegen de verspreiding van Corona roepen voor veel gescheiden ouders extra vragen op. Ben je bijvoorbeeld nog steeds verplicht om je aan de omgangsregeling te houden? Welke sociale contacten mag het kind wel en niet hebben? Wat als de ene ouder de maatregelen en adviezen strenger opvolgt dan de andere ouder?

Onze beroepsvereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) geeft de volgende 7 nuttige tips om met al deze vragen om te kunnen gaan:

  1. Blijf gezond

Vanzelfsprekend is dit in de eerste plaats van belang. Geef de kinderen het goede voorbeeld door vaak handen te wassen, schoon te maken en ‘sociale afstand’ te houden. Maar gezond blijven betekent ook: goed geïnformeerd zijn. Check regelmatig betrouwbare nieuwssites en blijf weg van de geruchtenstroom op social media.

  1. Wees eerlijk

Informeer de andere ouder eerlijk over eventuele blootstelling aan het virus en overleg samen welke stappen jullie kunnen ondernemen om het risico van besmetting voor de kinderen zo klein mogelijk te houden. Uiteraard stellen beide ouders elkaar direct op de hoogte wanneer de kinderen of zijzelf symptomen van besmetting vertonen!

  1. Blijf kalm

Wees eerlijk over de ernst van de pandemie, maar blijf kalm en vertel de kinderen dat je erin gelooft dat het voorbij zal gaan en dat betere tijden zullen aanbreken. Vermijd ondoordachte opmerkingen waar de kinderen bij zijn en zorg ervoor dat ze niet continu in aanraking komen met berichtgeving die is gericht op volwassenen. Stel ze tegelijkertijd in de gelegenheid vragen te stellen of hun zorgen te uiten en beantwoord hun vragen op een manier die bij hun leeftijd past.

  1. Hou je zoveel mogelijk aan het ouderschapsplan

Ook al zijn de omstandigheden op dit moment bijzonder, probeer ervoor te zorgen dat de afspraken met betrekking tot de omgangsregeling in het ouderschapsplan zoveel mogelijk worden nageleefd. Vermijd onnodige discussies. Probeer tegelijkertijd flexibel te zijn als dat nodig is vanwege de huidige omstandigheden, bijvoorbeeld omdat de andere ouder extra moet werken of ziek is. In sommige overeenkomsten is zelfs een regel opgenomen die voorschrijft dat als scholen worden gesloten, de omgangsregeling van kracht moet blijven alsof de school gewoon open is. Bekijk samen of dit ook op die manier haalbaar is.

  1. Wees creatief

Veel ouders moeten in deze situatie extra werken of komen juist tijdelijk zonder werk te zitten. Sommige plannen moeten onvermijdelijk worden aangepast. Probeer flexibel te zijn en creatieve oplossingen te bedenken om ervoor te zorgen dat de kinderen zoveel mogelijk het contact met beide ouders blijven behouden.  Moedig het contact aan wanneer de andere ouder de kinderen de komende tijd minder kan zien, bijvoorbeeld via Facetime of Skype.

  1. Toon begrip

Ongetwijfeld zal de huidige pandemie leiden tot economische achteruitgang en inkomstenverlies voor veel ouders. Dit kan problemen op leveren wanneer het gaat om het betalen of ontvangen van alimentatie. Wees als ouders begripvol naar elkaar toe, of je nu de alimentatieplichtige of de alimentatiegerechtigde ouder bent.

  1. Geef toe

Heeft één van u de kinderen de laatste tijd minder kunnen zien, bijvoorbeeld doordat hij of zij extra moest werken? Probeer dan, wanneer dat mogelijk is, om inhaaltijd voor die ouder te regelen. Wees hierin flexibel en blijf met elkaar overleggen hoe je hier het beste mee kom kunt gaan in deze ongebruikelijke situatie.

Probeert u er samen uit te komen, maar lukt dit niet en zou u wel wat begeleiding kunnen gebruiken bij het maken van nieuwe / tijdelijke afspraken, dan is mediation wellicht een optie voor u. Heeft u behoefte aan meer informatie of vragen? Neem dan gerust contact op met een van de familierechtspecialisten van Baerle87 Advocaten & Mediators.