De executeur-afwikkelingsbewindvoerder

Zoals al eerder aangegeven maakt de executeur een nalatenschap normaalgesproken klaar voor verdeling. Er bestaat echter ook een type executeur die de nalatenschap uiteindelijk ook mag gaan verdelen. Dit wordt de executeur-afwikkelingsbewindvoerder genoemd, de drie sterren executeur en soms ook wel de executeur testamentair.

Net als bij alle executeurs kan men deze executeur-afwikkelingsbewindvoerder alleen benoemen in zijn of haar testament. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder wordt meestal ingesteld als de erflater mogelijke problemen tussen de erfgenamen voorziet en denkt dat het beter is als de executeur dit voor hun gaat oplossen.

Er wordt dan een executele ingesteld in combinatie met een afwikkelingsbewind. Hierdoor kunnen er veel meer bevoegdheden aan de executeur worden toegekend. In het testament kan uitgebreid worden bepaald wat de executeur-afwikkelingsbewindvoerder allemaal wel en niet kan, welke verplichtingen hij heeft tegenover de erfgenamen, wat zijn loon is, wanneer zijn taak klaar is, etc.

De executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft de meest vergaande bevoegdheden van alle soorten executeurs. Hij mag – en moet – de nalatenschap helemaal afwikkelen. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder kan goederen uit de nalatenschap verkopen en de opbrengst hiervan verdelen. Bij testament kan hij zelfs de bevoegdheid krijgen om de nalatenschap volledig zelfstandig en naar eigen inzicht te verdelen. Meestal werkt het natuurlijk het prettigst als er bij het verdelen met de erfgenamen wordt overlegd, maar als te voorzien is dat dit overleg door conflicten niet tot resultaten zal leiden, dan kunnen de erfgenamen dus ook volledig buiten spel worden gezet. Het is dan aan de executeur-afwikkelingsbewindvoerder om de nalatenschap volledig af te wikkelen.

Heeft u vragen over een erfenis? Neem dan gerust contact op met een van de erfrechtspecialisten van Baerle87 Advocaten & Mediators.