De executeur

Op de dag van de erfenis op 13 november as. staat de executeur centraal. Reden om hier al vast iets meer over de executeur te vertellen. Een executeur wordt benoemd in een testament. Iemand die een executeur wil aanstellen zal dat dus moeten doen bij het opstellen daar van bij de notaris. In het testament kun je dan laten weten wie er executeur van jouw nalatenschap moet zijn en wat hij of zij moet doen. Voor de persoon van de executeur heb je de keuze tussen een bekende of een professional. Een bekende ligt voor de hand als er iemand is die geschikt is en er niet heel veel geregeld zal moeten worden. Een professional is fijn als de toekomstige erfgenamen naar verwachting veel tegengestelde belangen zullen hebben of de nalatenschap een grote omvang heeft. Wat de taken betreft: het regelen van de uitvaart komt vaak voor. Soms staat er dat de executeur een goed tehuis voor de honden van de overledene moet vinden. Een van de wettelijke taken van de executeur is het maken van een boedelbeschrijving. In een boedelbeschrijving somt de executeur op welke bezittingen de overledene had en welke schulden. Een andere wettelijke taak van de executeur is het betalen van de schulden van  de nalatenschap en het beheren er van. Dat klinkt niet meteen heel concreet. Een concreet voorbeeld van het beheren van een nalatenschap is dat in afwachting van verkoop het huis van de overledene onderhouden moet worden en de executeur zorgt dat dit gebeurt. Maar let op; een executeur mag niet verdelen. Alleen de erfgenamen zelf mogen de nalatenschap verdelen. De executeur mag het huis dus niet verkopen! Alleen als dit nodig zou zijn voor de betaling van schulden mag de executeur dit. Als de executeur het niet goed doet kan hij of zij ontslagen worden. Een enkele keer wendt een executeur die het even niet meer weet zich tot ons kantoor. Wij helpen hem of haar dan graag op de goede weg.

.