Erfrecht

Kinderen in Nederland kunnen niet onterfd worden. D.w.z. ze kunnen wel onterfd worden maar niet zonder daarvoor gecompenseerd te worden. Als ze dat willen en er aanspraak op maken ontvangen ze een ge
ldsom. Ze hebben recht op de helft van hun deel in geld. Niet op het dodenmasker of de koekoeksklok van oma of het mooie schilderij dat altijd in de woonkamer hing maar wel op hun deel van de waarde van alles. Om recht te doen aan de wens van de overledene krijgen ze niet net zoveel als de andere kinderen. Tegenover het verzorgingsrecht dat elk kind ten opzichte van zijn ouders heeft staat het recht zelf te mogen bepalen naar wie je vermogen gaat. Om aan beide zaken tegemoet te komen krijgt het onterfde kind de helft van wat de anderen krijgen. De zogenaamde legitimaris moet zijn recht wel binnen 5 jaar inroepen. Maar let op er is nog iets. De legitimaris krijgt meer als er schenkingen zijn gedaan. Dit om tegen te gaan dat het kind niets krijgt omdat alles voor overlijden is weggegeven.

-Mr. P.M. de Vries