Het Ouderschapsplan

Ook na een scheiding blijf je samen ouders. Om ouders hiervan bewust te laten zijn en dit ouderschap na scheiding zoveel mogelijk in goede banen te leiden schrijft de wet bij scheiding een ouderschapsplan voor. Het ouderschapsplan is een juridisch fenomeen dat inmiddels wel bij de meeste ouders bekend is, maar wanneer moet zo’n ouderschapsplan worden opgemaakt wat moet er dan allemaal in worden afgesproken? Het antwoord op deze twee vragen zal in het navolgende in grote lijnen aan de orde komen.

Wat moet er in een ouderschapsplan worden afgesproken?

In het ouderschapsplan moeten afspraken worden gemaakt over de verzorging en opvoeding van de kinderen. De wet schrijft ook voor dat wordt aangegeven hoe de kinderen zelf betrokken zijn bij het opstellen van het ouderschapsplan. Dit zal samenhangen met de leeftijd en karakters van de kinderen. In ieder geval is het belangrijk dat er naar de kinderen wordt geluisterd.

Er is een aantal verplichte punten die in het ouderschapsplan aan de orde moeten komen. Dit betreft de volgende drie onderwerpen:

– Hoe worden de zorg- en opvoedingstaken voor de kinderen verdeeld.

– Hoe en hoe vaak geven de ouders elkaar informatie en raadplegen zij elkaar over het kind.

– Hoe worden de kosten voor de verzorging en opvoeding van de kinderen geregeld (kinderalimentatie).

Lukt het niet om over alle onderwerpen op één lijn te komen en afspraken te maken, dan kan de rechter worden gevraagd over een van de (conflict)onderwerpen een beslissing te nemen. Denk hierbij met name aan de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken en de kinderalimentatie.

De ouders mogen verder alle redelijke afspraken opnemen in het ouderschapsplan die zij wensen. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over het contact met beide families, huiswerk, bedtijden of regels voor de kinderen zelf. Het is ook praktisch in het ouderschapsplan op te nemen afspraken over hoe de ouders samen de belangrijke beslissingen over het kind nemen, zoals bijvoorbeeld over de schoolkeuze, de sportclubjes of de medische behandelingen.

F.D.D. Janssen

Het opstellen van een ouderschapsplan in tijden van scheiding is lang niet altijd gemakkelijk. Het is in ieders belang dat de afspraken in het ouderschapsplan goed zijn vastgelegd en mede daardoor voor lange tijd mee kunnen. Vaak is het verstandig hier door een deskundige bij geholpen te worden, bijvoorbeeld bij het uitrekenen van de kinderalimentatie. Heeft u vragen over een het opstellen of wijzigen van een ouderschapsplan? Of wilt u (alleen) dat een deskundige de berekening van de kinderalimentatie doet? Neem dan gerust contact op met een van de familie- en erfrechtspecialisten van Baerle87 Advocaten & Mediators