Ouderverstoting wat is dat?

Het wordt als belangrijk thema gezien. Je kinderen niet meer zien is om wanhopig van te worden. Soms is alles al geprobeerd maar helpt niets. Vaders –en soms moeders- strijden regelmatig lange tijd om te bereiken dat ze de kinderen na de echtscheiding kunnen blijven zien. Niet al te zelden brengt het einde van de relatie een palet van sterke gevoelens in ons los waar ook de kinderen in meegetrokken worden. Partners haten elkaar en willen elkaar nooit meer zien. De kwetsing is zo groot dat de ouder, als het even kan, er voor zorgt dat zijn ex-partner de kinderen nooit meer te zien krijgt. De (on-) gewilde invloed van de verzorgende ouder kan zo ver gaan dat het kind over gaat tot verstoting van de ouder bij wie ze niet wonen. Het kind wil dit niet maar voelt, dat de ouder bij wie ze wonen, het niet kan verdragen als ze ook van de andere ouder blijven houden. Dat heet met een Engels woord coping. Het is erg schadelijk voor een kind als het onbewust voelt daartoe over te moeten gaan. Procedures bij de rechter helpen niet of onvoldoende. In 1998 is het gezamenlijk gezag in het wetboek opgenomen. In 2007 is het gelijkwaardig ouderschap geïntroduceerd. Dit heeft de dingen aanzienlijk beter gemaakt voor vaders die met onwillige moeders te maken hebben maar nog steeds gaat het in 15% van de gevallen fout. In het komende jaar zal de expertgroep aan het werk gaan en met aanbevelingen komen.

-Mr. P. M de Vries