Mediation of doorprocederen? Of allebei?

Mediation of doorprocederen? Of allebei?

Ik treed al enige tijd op voor Annemiek, een jonge moeder van een leuke dochter. Zij heeft een relatie gehad met Jack en zij woonden samen in zijn koopwoning. Jack had hun dochter wel erkend, maar zij hadden niet geregeld dat het gezag over hun dochter gezamenlijk zou zijn. Toen er een einde aan de relatie kwam, moesten Annemiek en dochter verhuizen omdat de woning eigendom van Jack was. Jack zou een onderhoudsbijdrage voor hun dochter gaan betalen. Het leek allemaal zo simpel.

Inmiddels zijn Annemiek en Jack twee jaar verder en nog steeds aan het procederen. Over de kinderalimentatie zijn zij het niet eens geworden en Jack wilde dat hij samen het gezag over hun dochter zou krijgen. Annemiek had daar moeite mee omdat de onderlinge verhoudingen gaandeweg steeds verder verslechterd waren.

De rechtbank stelde daarom mediation voor om te proberen de verhouding tussen Annemiek en Jack te verbeteren. De rechtbank nam zelf een beslissing over de hoogte van de alimentatie.

De mediation leidde tot een overeenkomst dat in onderling overleg het gezamenlijk gezag werd geregeld. Annemiek dacht dat hiermee de kous af was. Maar ineens lag het hoger beroep van Jack tegen de vastgestelde alimentatie op de mat. Hij wil de alimentatie verlaagd hebben. Geen fijne verrassing voor Annemiek!

Natuurlijk heeft Jack het recht om de alimentatie in hoger beroep nog eens te laten beoordelen. Toch is het jammer dat dit niet in de mediation is benoemd. Het gevecht bij de rechter gaat nu dus gewoon door, maar dan alleen over de alimentatie. Annemiek vraagt nu zelfs een hogere alimentatie. Een verbetering van de onderlinge verhoudingen zit er helaas niet echt in.

De ervaring leert dat een mediation traject regelmatig buiten het zicht van de advocaten blijft en dat eindovereenkomsten niet van tevoren aan de advocaten worden voorgelegd. Misschien is dit omdat partijen en/of de mediator niet willen dat de advocaten allerlei  nodeloze discussies gaan opwerpen.

Aan de andere kant was het wel fijn geweest indien ik Annemiek er nogmaals op had kunnen wijzen dat Jack nog steeds in hoger beroep kon en dat het misschien handig zou zijn om meteen een afrondende deal over de alimentatie te sluiten voordat zij akkoord ging met het gezamenlijk gezag. Een gemiste kans!

Conclusie van dit verhaal: Mediation is een prima middel om conflicten op te lossen, maar zorg wel dat je overzicht houdt op alle juridische ins en outs. Ruggespraak met een advocaat kan hierbij zeer nuttig zijn (mits dit er niet toe leidt dat op alle slakken zout gelegd worden). Het is aan cliënten zelf om uiteindelijk de afweging hierin te maken. Een goede advocaat kan begeleiding op maat leveren.