Minder lang partneralimentatie

Wet herziening partneralimentatie

 Per 1 januari 2020 gelden er nieuwe regels voor de duur van de partneralimentatie. Deze nieuwe regels gelden echter alleen voor mensen die na deze datum (1 januari 2020) gaan scheiden. Ben je al gescheiden of zit je al in een echtscheidingsprocedure bij de rechtbank, dan blijft de oude wet gelden, ook als er nog geen partneralimentatie is vastgesteld. De nieuwe wet heeft geen invloed op bestaande / lopende alimentatieverplichtingen. Hier volgt een beknopte samenvatting van de nieuwe regels:

Hoofdregel

Kort gezegd brengen de nieuwe regels met zich mee dat de duur van de partneralimentatie voortaan in principe de helft van de duur van het huwelijk zal zijn, maar met een maximum van 5 jaar.

 • Ben je 8 jaar getrouwd, dan zal er partneralimentatie worden vastgesteld voor 4 jaar (de helft van de duur van het huwelijk).
 • Ben je 12 jaar getrouwd, dan zal er partneralimentatie worden vastgesteld voor 5 jaar (de helft van de duur van het huwelijk is 6 jaar, maar het maximum is 5 jaar).

Uitzonderingen

De nieuwe wet geeft in twee specifieke gevallen een uitzondering, namelijk in geval van jonge kinderen (< 12 jaar) en in geval van langdurige huwelijken (>15 jaar). Hiernaast is er een algemene uitzondering, de hardheidsclausule.

Jonge kinderen:

Is er zorg voor kinderen jonger dan 12 jaar, dan duurt de partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar oud is.

 • Ben je 4 jaar getrouwd en is er uit het huwelijk een kind geboren dat nu 2 jaar oud is, dan zal er partneralimentatie worden vastgesteld voor 10 jaar (duur totdat het kind 12 jaar oud is).

Langdurige huwelijken:

 1. Indien er sprake is van een huwelijk langer dan 15 jaar en de alimentatiegerechtigde (ontvanger) over minder dan 10 jaar de geldende AOW-leeftijd bereikt, dan duurt de partneralimentatie totdat de AOW-leeftijd is bereikt.
 • Ben je 6 jaar getrouwd en is de alimentatiegerechtigde 59 jaar oud, dan zal er partneralimentatie worden vastgesteld voor 8 jaar (duur totdat de alimentatiegerechtigde de geldende AOW-leeftijd van 67 jaar bereikt).
 1. Indien er sprake is van een huwelijk langer dan 15 jaar en de alimentatiegerechtigde (ontvanger) ouder is dan 50 jaar, dan duurt de partneralimentatie maximaal 10 jaar.
 • Ben je 8 jaar getrouwd en is de alimentatiegerechtigde 53 jaar oud, dan zal er partneralimentatie worden vastgesteld voor maximaal 10 jaar.

Hardheidsclausule:

De rechter kan, gelet op alle omstandigheden van het geval, de alimentatieduur verlengen. Deze uitzondering maakt maatwerk mogelijk. De rechter is echter zeer terughoudend met het toepassen van deze uitzondering. De wetgever heeft de volgende situaties waarin de hardheidsclausule zou kunnen worden toegepast genoemd:

 • De zorg voor een gehandicapt of ernstig ziek kind.
 • Langdurige intensieve mantelzorg voor familieleden.
 • Arbeidsongeschiktheid door tijdens het huwelijk ontstane gezondheidsproblemen.
 • Aantoonbaar door de alimentatieplichtige geweigerd verzoek om zorgtaken voor de kinderen over te nemen.

Bij een samenloop van omstandigheden waarop meerdere uitzonderingen van toepassing zijn, dan geldt de langste termijn.

De manier waarop de partneralimentatie wordt berekend blijft hetzelfde. Partneralimentatie wordt alleen vastgesteld de alimentatiegerechtigde hier behoefte aan heeft en de alimentatieplichtige het kan betalen (draagkracht).