Skypezittingen en Skypetestamenten tijdens de Corona-crisis

Sinds dinsdag 17 maart jl. zijn de deuren van de rechtbanken gesloten. De Rechtspraak heeft echter niet stilgezeten en zoekt druk naar oplossingen om zaken toch nog te kunnen blijven doen. Per zaak wordt door de rechter gekeken of deze doorgang kan vinden en zo ja, hoe. De zeer urgente rechtszaken die doorgaan worden zoveel mogelijk op afstand en met digitale middelen uitgevoerd. Een van de oplossingen is het houden van Skype-zittingen. In plaats van een mondelinge behandeling op de rechtbank zit men thuis en op kantoor, op veilige afstand van elkaar. Een andere oplossing is het schriftelijk af doen van rechtszaken. Dit is echter niet in alle gevallen mogelijk of wenselijk en partijen moeten hier dan ook beiden mee instemmen. Onze advocaten bespreken per cliënt wat in hun situatie de meest gewenste gang van zaken is.

Ook de notaris heeft niet stilgezeten. Al snel werd duidelijk dat notarissen en hun cliënten door de Corona-crisis niet bij elkaar wilden of konden komen voor het opstellen van een testament. Dit terwijl mensen wellicht juist nu de behoefte hebben om zaken als een testament goed te regelen. De specialistenvereniging van erfrecht notarissen (EPN) heeft zich om deze reden ingezet voor een spoedwet die het mogelijk maakt dat notarissen in tijden van crisis op afstand een testament kunnen maken. Net als de Rechtspraak komt men met Skype als oplossing. Door middel van een Skype Testament kunnen mensen die door de Corona Maatregelen niet meer bij de notaris langs kunnen, zoals mensen in quarantaine, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis, toch een testament maken. Naar verwachting zal de Tweede Kamer de spoedwet op zeer korte termijn aannemen.

Wij houden op kantoor bij één op één besprekingen de 1,5 meter afstand in acht. Binnenkort zullen wij dit aanvullen met audiovisuele technieken, zodat u ook vanuit huis een intakegesprek met ons kunt houden. Hou onze website in de gaten!