Indexering alimentatie 2020

Ieder jaar wordt het percentage vastgesteld waarmee zowel de vastgestelde partneralimentatie als kinderalimentatie moeten worden verhoogd. Dit percentage hangt af van de jaarlijkse stijging of daling van lonen. Voor het jaar 2020 is het percentage vastgesteld op 1.9. Het hoogste percentage over de afgelopen 10 jaar!

Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2022 de bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie met 1.9% omhoog gaan. Let op: bestaat al langer het recht op alimentatie, dan wordt het bedrag dat vorig jaar is geïndexeerd verhoogd met 1.9%. Niet het oorspronkelijk vastgestelde bedrag.

Deze wettelijke verhoging is automatisch van toepassing (‘van rechtswege’). Het is echter mogelijk om hier in onderling overleg van af te wijken en bijvoorbeeld de indexering uit te sluiten, dan wel een ander percentage overeen te komen.

Vergeet je de indexering toe te passen, dan kan deze met terugwerkende kracht over de vergeten jaren worden gevorderd (met een maximum van vijf jaar terug). Hoewel 1.9% klinkt als een klein percentage kunnen de vergeten indexeringsbedragen toch flink oplopen. Wij raden u daarom altijd aan om uw ex-partner op de hoogte te stellen van de indexering en de nieuwe bedragen.