Skip to content

Baerle87

advocaten & mediators

ERFRECHT - FAMILIERECHT

Baerle87

advocaten & mediators

ERFRECHT - FAMILIERECHT

PERSONEN -EN FAMILIERECHT

FAMILIERECHT ADVOCATEN

Als u uit elkaar gaat komt er veel op u af. Er moet van alles geregeld worden en u maakt zich zorgen over de toekomst. Daarbij spelen de emoties over het einde van de relatie ook nog een rol. De echtscheidingsadvocaat helpt u bij ordenen van uw situatie en zorgt ervoor dat de juridisch juiste weg wordt bewandeld. Vaak leidt dit tot het maken van afspraken over bijvoorbeeld alimentatie en verdeling in een echtscheidingsconvenant. Soms moet er geprocedeerd worden bij de rechtbank. Als er minderjarige kinderen zijn, dan staan deze bij vele ouders voorop en dan wordt er gezocht naar een regeling die het beste is voor de kinderen. Deze regeling wordt dan in een ouderschapsplan vastgelegd.

Boedelscheiding

"Een gemeenschap van goederen ontstaat -kort gezegd- wanneer partijen gezamenlijk goederen aanschaffen, maar ook wanneer zij samen een schuld aangaan. In beginsel zijn getrouwde partijen of geregistreerd partners van rechtswege voor de helft eigenaar van alle bezittingen, maar voor het geheel aansprakelijk voor alle schulden. Door het opmaken van huwelijkse of geregistreerde partnerschapsvoorwaarden kan dit beginsel worden doorkruist. Ook niet-gehuwden en niet geregistreerd partners kunnen gezamenlijk goederen aanschaffen of een lening aangaan."

Beëindiging
samenwoning

"...Indien een samenlevingsovereenkomst is gesloten, zal deze voor het grootste deel over en weer de rechten en plichten bepalen bij het besluit de samenwoning te verbreken. Biedt de bewoordingen van de samenlevingsovereenkomst onvoldoende uitkomst of ontstaan er conflicten, bijvoorbeeld over niet geregelde kwesties, dan is het raadzaam om zich bij te laten staan door een advocaat"

Alimentatie

" Voor kinderalimentatie geldt dat de kring van alimentatieplichtige ouders niet beperkt is tot voormalig gehuwden of geregistreerd partners. Ook de biologische en de juridische vader zijn alimentatieplichtig. De alimentatieplicht geldt in beginsel tot kinderen meerderjarig zijn geworden. Daarna vervalt deze plicht tenzij de jongmeerderjarige niet in eigen levensonderhoud kan voorzien. "

Omgang

"De kinderen en de andere ouder hebben recht op omgang met elkaar. Het belang van de kinderen staat daarbij voorop. Een weekend in de 2 weken is vrij gebruikelijk alsmede de helft van de schoolvakanties. Partijen kunnen altijd in onderling overleg een andere omgangsregeling treffen. Bij zogenaamd co-ouderschap worden de zorgtaken zoveel mogelijk gelijkelijk verdeeld "

Ouderschapsplan

Wanneer echtgenoten of geregistreerd partners de rechter verzoeken hun relatie te ontbinden èn er minderjarige kinderen zijn, dan moeten partijen een ouderschapsplan overleggen. Daarin maken partijen afspraken over de wijze waarop zij met de kinderen na beëindiging van hun relatie omgaan. Er wordt b.v. in vastgelegd hoe de omgang is geregeld, of er en zo ja wat er aan alimentatie voor de kinderen wordt betaald, hoe er wordt omgegaan met ziekte en school van de kinderen etc.

Baerle87

Personen -en Familierecht Advocaten in Amsterdam

Familierecht
advocaat

Gratis en vrijblijvend juridisch advies

Stel gratis uw vraag!

Heeft u een juridische vraag? Neem dan vrijblijvend telefonisch contact met ons op en bel ons op 020-7055185. Een van onze advocaten zal u dan te woord staan.