Skip to content

Baerle87
Advocaten en Mediators

AMSTERDAM FAMILIERECHT ADVOCATEN

FAMILIERECHT

Adoptie

"adoptie bestaat in zijn algemeenheid de mogelijkheid om de voornamen van het kind te wijzigen. Ook dit kan door het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. Wanneer het om het eerste kind gaat, bestaat de mogelijkheid ook een wijziging van de achternaam te verzoeken"

Beëindiging
samenwoning

"...Indien een samenlevingsovereenkomst is gesloten, zal deze voor het grootste deel over en weer de rechten en plichten bepalen bij het besluit de samenwoning te verbreken. Biedt de bewoordingen van de samenlevingsovereenkomst onvoldoende uitkomst of ontstaan er conflicten, bijvoorbeeld over niet geregelde kwesties, dan is het raadzaam om zich bij te laten staan door een advocaat"

Omgang

"De kinderen en de andere ouder hebben recht op omgang met elkaar. Het belang van de kinderen staat daarbij voorop. Een weekend in de 2 weken is vrij gebruikelijk alsmede de helft van de schoolvakanties. Partijen kunnen altijd in onderling overleg een andere omgangsregeling treffen. Bij zogenaamd co-ouderschap worden de zorgtaken zoveel mogelijk gelijkelijk verdeeld "

Alimentatie

" Voor kinderalimentatie geldt dat de kring van alimentatieplichtige ouders niet beperkt is tot voormalig gehuwden of geregistreerd partners. Ook de biologische en de juridische vader zijn alimentatieplichtig. De alimentatieplicht geldt in beginsel tot kinderen meerderjarig zijn geworden. Daarna vervalt deze plicht tenzij de jongmeerderjarige niet in eigen levensonderhoud kan voorzien. "

Boedelscheiding

"Een gemeenschap van goederen ontstaat -kort gezegd- wanneer partijen gezamenlijk goederen aanschaffen, maar ook wanneer zij samen een schuld aangaan. In beginsel zijn getrouwde partijen of geregistreerd partners van rechtswege voor de helft eigenaar van alle bezittingen, maar voor het geheel aansprakelijk voor alle schulden. Door het opmaken van huwelijkse of geregistreerde partnerschapsvoorwaarden kan dit beginsel worden doorkruist. Ook niet-gehuwden en niet geregistreerd partners kunnen gezamenlijk goederen aanschaffen of een lening aangaan."

Ouderschapsplan

Wanneer echtgenoten of geregistreerd partners de rechter verzoeken hun relatie te ontbinden èn er minderjarige kinderen zijn, dan moeten partijen een ouderschapsplan overleggen. Daarin maken partijen afspraken over de wijze waarop zij met de kinderen na beëindiging van hun relatie omgaan. Er wordt b.v. in vastgelegd hoe de omgang is geregeld, of er en zo ja wat er aan alimentatie voor de kinderen wordt betaald, hoe er wordt omgegaan met ziekte en school van de kinderen etc.

Gratis en vrijblijvend juridisch advies

Stel gratis uw vraag!

Heeft u een juridische vraag? Neem dan vrijblijvend telefonisch contact met ons op en bel ons op 020-7055185. Een van onze advocaten zal u dan te woord staan.

Baerle87 Advocaten en Mediators