Advocaten & Mediators

Familierecht – Erfrecht

Kosten

U wordt bijgestaan op basis van het uurtarief of, indien u daarvoor in aanmerking komt, op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Kennismakingsgesprek:

In een eerste kennismakingsgesprek van maximaal een halfuur kunt u uw probleem voorleggen.

  • Op basis van uurtarief:

    Baerle87 hanteert een uurtarief van € 205,- excl. BTW per uur. Er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht. In geval van mediation bedraagt het uurtarief € 215,- excl. BTW per uur.

    De kosten van het inschakelen van derden vallen niet onder het uurtarief. Hierbij moet u denken aan het opvragen van uittreksels en aktes, het inschakelen van een deurwaarder, tolk of deskundige, vertaalkosten en kosten van het voeren van een procedure bij de rechtbank of het gerechtshof (griffierecht).

  • Op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging):

    Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, bent u een eenmalige inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd. De kosten van het inschakelen van derden worden grotendeels gedekt door de gesubsidieerde rechtsbijstand. Wel dient u zelf een verlaagd griffierecht en het opvragen van uittreksels en aktes te betalen.