Skip to content

Baerle87 advocaten & mediators

MEDIATION
BIJ FAMILIE EN ERFRECHT

Mediation bij erfrecht

nalatenschap mediation

Bij  (potentiële) conflicten die te maken hebben met nalatenschappen en erfrecht is mediation een zeer geschikte methode om tot afspraken en oplossingen te komen. Deze vorm van mediation wordt nalatenschapsmediation genoemd.

Een gespecialiseerde nalatenschapsmediator heeft de vaardigheden van een mediator gecombineerd met gedegen kennis van het erfrecht. Deze kennis en vaardigheden worden ingezet om alle betrokkenen optimaal te begeleiden en voor te lichten. Hiermee kan een kostbare en onprettige procedure bij de rechtbank worden voorkomen. De ervaring leert dat rechtszaken over erfrecht vaak lang duren en een onzekere uitkomst hebben. Er zijn vaak hoge kosten en veel negatieve emoties.

 

In een mediation zijn de kosten en de negatieve emoties veel beter beheersbaar. De deelnemers aan een mediation zijn niet afhankelijk van de rechtbank voor een oplossing en de snelheid van de oplossing.

Indien u denkt dat mediation over een nalatenschap iets voor u is kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Hans de Visser. Hij is aangesloten de de Stichting Nalatenschapsmediation. Daarnaast procedeert hij ook als advocaat in erfrechtzaken. Hij weet dus uit eigen ervaring wat de voordelen en de nadelen zijn van een rechtszaak of mediation.

Familierecht Mediation

Echtscheidingsmediation

• Echtscheiding / ontbinding geregistreerd partnerschap

Ontbinding van het huwelijk (echtscheiding) of van het geregistreerd partnerschap kan op de enige grond ‘duurzame ontwrichting’. Een verzoek tot echtscheiding kan door één of door beide partners worden ingediend. In het laatste geval wordt gesproken over een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding.

De echtscheiding kan alleen door de rechtbank worden uitgesproken. Het verzoek tot echtscheiding kan uitsluitend door een advocaat worden ingediend. Als er minderjarige kinderen zijn, dient een ouderschapsplan bij het verzoek te worden gevoegd. De echtscheiding komt eerst tot stand door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank in de registers van de burgerlijke stand.

Naast het verzoek tot echtscheiding sec, kunnen er tal van nevenverzoeken worden ingediend. Te denken valt aan wie er in de woning blijft wonen, de verdeling van banksaldi, roerende zaken, de verevening van pensioenen, de toerekening van schulden, de hoofdverblijfplaats van en omgang met kinderen, alimentatie voor de partner en voor kinderen etc 

 

A Benefit / Feature

A Title About Your Services

A paragraph describing additional information about your business or services. This is a great opportunity to provide details about services that are not listed in the main services menu.

FAQ

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.

Client Testimonials

“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client name

A Title to Turn the Visitor Into a Lead

This is your chance to emphasize why the visitor should contact you right now.

Baerle87 Advocaten en Mediators